اهداف اداره تربیت بدنی

 | تاریخ ارسال: 1402/7/12 | 
اهداف اداره تربیت بدنی

موضوع اصلی وظایف و خدمات این حوزه، توسعه ورزش در سطح دانشگاه است. افزایش سطح سلامت و شادابی مخاطبین این حوزه در سطح دانشگاه اعم از دانشجویان،کارکنان، اساتید و خانواده های آنان با ارائه فعالیت های ورزشی از مهم ترین رسالت های این اداره به شمار می رود. این رویکرد با ابزار ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، توجه به زیر ساخت ها، فعالیت های عمرانی (ساخت و نگهداری اماکن ورزشی)، آموزش نیروی انسانی و غیره میسر می شود

برخی از وظایف و اختیارات این اداره به شرح ذیل است

 •   توسعه و تعمیم ورزش در سطح دانشگاه؛
 •   ارائه خدمات ورزش همگانی (ورزش روزانه، خدمات استفاده آزاد از فضاها و اماکن ورزشی دانشگاه، برگزاری جشنواره ورزش همگانی و غیره)؛
 •   ارائه خدمات ورزش قهرمانی (تشکیل تیم های ورزشی منتخب دانشگاه و اعزام به مسابقات در سطح دانشجویی و کارکنان)؛
 •   ترغیب دانشجویان و کارکنان به شرکت در فعالیت های ورزشی؛
 •   اجرای برنامه های آموزش ورزش در رشته های مختلف؛
 •   برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
 •   تشکیل تیم های ورزشی و اعزام به مسابقات المپیاد سراسری دانشجویان؛
 •   تهیه وسایل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز در سطح دانشگاه
 •   تهیه تقویم ورزشی سالیانه.
 •   هماهنگی ساعات استفاده ار فضاهای ورزشی
 •   شناسایی استعدادهای ورزشی قهرمانی در سطح دانشگاه
 •   جذب مربی مجرب رشته های ورزشی
 •   هماهنگی استفاده از ساعات ورزشی