Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره تربیت بدنی
آقای حسن نجفی رباطی
شماره تلفن2794-3139
شماره داخلی(108)
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتمجتمع ورزشی دانشگاه
شرح وظایفکارشناس بخش دانشکده ها - همگانی - قهرمانی کارکنان
آخرین بروزرسانی1402/11/29

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: