Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره تربیت بدنی
خانم زهرا روزبهانی
شماره تلفن2794-3139
شماره داخلی(111)
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتمجتمع ورزشی دانشگاه
شرح وظایفکارشناس بخش دانشکده ها - همگانی - قهرمانی کارکنان اتاق تندرستی
آخرین بروزرسانی1402/11/29

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: