مسابقات بدمینتون پسران درون دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر (جنشواره پاییزه )
۱۴۰۲/۸/۲۹
نفرات برتر مسابقات تنیس روی میز درون دانشکده ایی ، دانشکده مهندسی مکانیک
۱۴۰۲/۸/۲۷
نفرات برتر دانشکده مهندسی کامپیوتر در مسابقات تنیس روی میز
۱۴۰۲/۸/۲۵
❗️نفرات برتر مسابقه تنیس روی میز پسران دانشکده مهندسی نفت (جشنواره پاییزه ):  
۱۴۰۲/۸/۲۵
نفرات برتر مسابقه تنیس روی میز پسران درون دانشکده ای دانشکده مهندسی پزشکی  (جشنواره پاییزه ):
۱۴۰۲/۸/۲۵
قابل توجه خوابگاه های گلشن،شرفی،سحرخیز و ناصرالاسلامی
۱۴۰۲/۸/۱۸
جشنواره پاییزه ورزشی انتخابی تیم دانشگاه جهت مسابقات منطقه ۱ دانشگاههای کشور
۱۴۰۲/۸/۱۷